Ett ögonblick i vinden

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

1/1984

Recension

I Andre Brinks romanserie om förhållandena i Sydafrika intar ”Ett ögonblick i vinden” sin plats med värdighet.
Också i den här boken är den förbjudna kärleken mellan raserna huvudtemat, men detta tema utvecklas här längre och vidare än kanske i någon annan av Brinks romaner. Kontrahenterna i kärlekshistorien är en vit kvinna och hennes färgade slav, vilka befinner sig i en situation där de är helt utlämnade åt varandra. Ur beroendeförhållandet mellan dem uppstår en stark och varm kärlek, vars uppkomst och förlopp skildras mästerligt.
Språket i ”Ett ögonblick i vinden” är påfallande lyriskt, någonting som gäller för allt det Brink har skrivit, men kanske i ovanligt hög grad för just denna fina, läsvärda roman.