Sjöstrand, Levi

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Död

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

"Författare och nätbindare som växte upp i ett fiskarhem − en miljö man ofta återfinner i hans novellsamlingar och romaner. Förutom österbottniskt kustbygdsliv skildrade han även handikapp och utanförskap; var själv rullstolsbunden sedan tonåren pga. en muskelsjukdom. Skrev också hörspel för radio samt prosa, kåserier, recensioner och artiklar i tidningar och tidskrifter, bl.a. Horisont och Kuriren. Tillhörde författargruppen Skrivarna i Jakobstad."

Källa: Svenskösterbottniska författare (www.svof.fi/forfattare)

Mera uppgifter om författarens verk

Hörspel:
Rivalerna (1954)
På stranden (1965)
I som här inträden (1967)
Säljägare (1974)

I antologier:
Lyrisk horisont (Svenska Österbottens litteraturförening, 1959)
Skrivarna i Jakobstad (Skrivarna i Jakobstad, 1968)
Skrivet av Skrivarna i Jakobstad (Skrivarna i Jakobstad, 1975)
Det brukar växa poesi i Österbotten (Kulturnämnden i Jakobstad, 1984)

Källor och hänvisningar

Bild: Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens litteraturförening, 1990)

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens litteraturförening, 1990)

SFV-kalendern 1995 (Svenska folkskolans vänner, 1995)

Suomen kirjailijat / Finlands författare 1945−1980 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985)

Uppslagsverket Finland 4 (Schildts, 2006)

Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)