Keene, Carolyn

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Carolyn Keene, amerikansk författarpseudonym som framför allt förknippas med den populära långserien om Nancy Drew, på svenska Kitty.Bakom pseudonymen Carolyn Keene ansågs länge stå Harriet S. Adams (1893–1982), dotter till Edward Stratemeyer (se nedan). Forskning i början av 1990-talet visade dock att idén till Kittyböckerna härstammar från grundaren av det inflytelserika amerikanska förlaget Stratemeyer Syndicate, Edward Stratemeyer (1862–1930), och att de första tjugotalet titlar i serien skrevs av Mildred Wirt Benson (1905–2002). Sedan 1952, då den första Kittyboken publicerades på svenska, Kitty som detektiv, har över 100 titlar översatts.
-Uppslagasverket NE