Samfundet De Nio

Beskrivning

Samfundet De Nio är en litterär akademi, med nio på livstid valda
ledamöter. Samfundet instiftades den 14 februari 1913 i Stockholm på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer.
Samfundet har till huvudsaklig uppgift att utdela litterära priser.
(källa: http://www.samfundetdenio.se/)

Författaruppgifter i Boksampo