Ekman, Kerstin

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuvaaja: Pertti Nisonen. Tammi

Födelseort

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Fler systrar : kvinnliga författare från 1900-tal och 2000-tal. / Lena Kjersén Edman. Bibliotekstjänst, 2004.