Ta fast malen! ; Fru Blubes hus ; Skyddsrummet

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

3/1973

Recension

Tre av Järners pjäser med s. k. absurdistisk anknytning. Ta fast malen! uppförd i Finland och Sverige 1964, Fru Blubes hus i Sverige 1964, Skyddsrummet skriven 1972, ej uppförd på scen. I Järners pjäser skall symboler läsas in, hans rollfigurer är marionetter i den stora världsteatern. Det förflutna förföljer människorna, några försöker förgäves göra sig kvitt det, andra drömmer sig tillbaka till det förgångna. Inslagen av symbolik och avsaknaden av ett reellt skeende har gjort att Järner har ansetts vara en svårtförståelig författare. En läsare kan dock ha glädje av pjäsernas många mustiga detaljer utan att göra anspråk på att förstå varje undermening.