Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Barnsonaten

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Romanen handlar om min barndom före och under andra världskriget, om vuxna och ovuxna, om drömmare och fantaster, om deras försök att tolka verkligheten med hjälp av vad de bestämde vara musikens budskap. Beethoven och Wagner spelar viktiga roller liksom Churchill och Hitler. Men också Den Store, bataljonsveterinären och tonsättaren som förföljd av den internationella bolsjevismen tvingades uppföra sitt livs opera i det ariska Berlin.
Beethoven kontra fascism. Frihet och längtan mot lag och ordning; de ordentliga människorna med sin Wagner och de oordentliga med sin vilsenhet.

Barnsonaten skulle ha kommit ut för två år sedan men den bedömdes som icke lönsam av de marknadskrafter som nu inför svensktoppsideologin även inom litteraturen. Jag hoppas boken kommer att förklara för mina läsare de romaner och radiodramer jag skrev under 60-talet; ge bakgrunden till mina berättelser om människan på flykt undan verkligheten i en hård, politiskt beskriven omvärld.

Arvid Rundberg

(baksidestext)

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

130

Språk