Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Rättad utgåva

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Bara någon vecka innan hans magnus opus, romanen Harmonia Caelestis som handlar om den berömda släkten Esterházys historia genom fem sekler, skulle publiceras i Ungern kallades Péter Esterházy upp till inrikesministeriet i Budapest. Där lämnade man över en tjock akt till honom. När han slog upp den kände han genast igen sin faders handstil på den första av de rapporter till den ungerska säkerhetstjänsten som akten innehöll. Hans far, greve Matyas Esterházy, hade varit angivare och vare sig sonen eller någon annan hade anat någonting. Vad skulle nu Péter göra? Han beslöt att låta publiceringen av Harmonia ske som avsett, och romanen blev en oerhörd framgång, i hemlandet liksom i Europa, på svenska kom den våren 2004. Men samtidigt och i fullständig hemlighet satte sig Péter Esterházy ned och skrev en ny bok, en "rättad utgåva" där han dels redogör, ofta in i minsta detalj, för faderns angiverier, dels reflekterar över vad det betyder för honom själv och hans bild av familjehistorien. Rättad utgåva är en alldeles unik bok och tillsammans med Harmonia Caelestis utgör den ett monument över västeuropas historia från renässansen och framåt, i all dess glans och i all dess smuts.

(Norstedts)

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

Mina avskrifter av akterna och de spontana kommentarerna (som jag skrev tämligen kaotiskt i diverse häften och på olika lappar) blev färdiga sommaren 2000, därefter skrev jag igenom allt på nytt - denna gång under lite mer ordnade former - och tillfogade nya kommentarer, något som i stort sett pågick under 2001; dessa textavsnitt har jag markerat med hakparenteser []. Därefter skrev jag igenom allt en tredje gång och det håller jag fortfarande på med nu 2002; de senast tillkomna kommentarerna, om det nu blir några, markeras med spetsiga parenteser.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

harmonia cælestis

Utgivningstid

Sidantal

285

Förlag

Språk

Första publikation

ja

Språk