Finlands svenska folkdiktning. Sägner : Kulturhistoriska sägner

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

1/1929

Recension

Jämte den är 1924 av lektor Wessman utgivna samlingen Historiska sägner ger denna volym en livlig bild av vad vårt folk har vetat eller trott sig veta om svunna tider. Utgivaren, vår främsta sägenkännare, framhåller själv att samlingen är ofullständig. Den behöver bli spridd bl.a. för att de hembygdsintresserade må sporras att fylla luckorna och eljes undersöka de i sägnerna omtalade (och omdiktade) händelserna. Ännu mindre än övriga delar av Finlands svenska folkdiktning kunna sägnerna undvaras i biblioteken.