Nyberg, Paul Bernhard

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

Paul Bernhard Nyberg var född 4.1.1889 i Borgå i en kultursläkt. Föräldrarna var lektor Berndt Axel Nyberg och Aina Sofia Topelius. Paul Nyberg var dotterson till Zacharias Topelius. Om sin släkt berättar han bl.a. i verket Från barock till nyrokoko. Student blev han från Porvoon suomalainen yhteiskoulu 1907 och filosofie kandidat vid Helsingfors universitet 1917. Han disputerade för doktorsgraden vid Åbo Akademi 1932. Hans doktorsavhandling behandlade Sibbo historia.

Paul Nyberg gifte sig 1914 med Anna Katarina Lovisa Boisman. Familjen fick två barn.

Sitt livsverk utförde Paul Nyberg som kulturhistoriker, författare och bibliotekarie. Han tjänstgjorde vid Helsingfors universitets bibliotek över 45 år (1911-1957) först som amanuens, slutligen som överbibliotekarie. Samtidigt skötte han under åren 1909-1946 Vetenskapliga sällskapens bibliotek. Som intendent för Hertonäs museum verkade han åren 1924-1958. Han var intresserad av museet, emedan där fanns en stor Topelius-samling.

Paul Nyberg hade många förtroendeuppdrag i föreningar och sällskap. Han verkade som ordförande i stiftelsen för Z. Topelius barndomshem 1943-1962 och som medlem i Svenska Litteratursällskapets styrelse 1945-1964. År 1965 utnämndes han till sällskapets hedersmedlem. Dessutom var han viceordförande i Finlands svenska författareförening 1945-1950 samt medlem av Nordiska författarrådet 1945-1949. År 1950 blev han forskarmedlem vid Genealogiska samfundet i Finland.

Han fick Falckenpriset 1942 och Svenska Litteratursällskapets pris 1950. Professors titel fick han 1957.

Paul Nyberg var fullständigt tvåspråkig, men hela sin produktion skrev han på svenska. Hans debutverk Den gamla staden och andra dikter utkom 1919. I Nyberg hade Borgå fått sin första diktare, som skildrar staden som "huvudperson" och en varelse med själ. I andra dikter i verket skildrar han naturen, i synnerhet skärgården och havet. Nybergs sommarvilla Utholmen fanns i Emsalö. Där fiskade han, seglade och strövade i skärgården, samlade lokala föremål, t.ex. gamla kompasser, och lyssnade på ortsbornas berättelser. Hans senare litterära produktion består av fackböcker i genealogi och lokalhistoria.

Paul Nyberg dog i Helsingfors 28.12.1968.

Text: Eija Kareno

KÄLLOR

Borgåbladet 31.12.1968.
Kuka kukin on 1966. – 1966. – s. 687.
Olsoni, Eric: Där havet blommar. – Nya Argus 1944/7, s. 91-93
Nohrström, Holger: Paul Bernhard Nyberg : Den gamla staden och andra dikter. – Finsk Tidskrift 1919/juli-dec., s. 342-348.
Suomen kirjailijat 1917-1944 = Finlands författare 1917-1944. – 1981. – s. 304-305.

Mera uppgifter om författarens verk

Sibbo sockens historia ; 1. – 1931. – Diss.
Herrar och herrgårdar. – 1941.
Där havet blommar. – 1943.
Zachris Topelius. – 1949.
Z. Topelius : elämäkerrallinen kuvaus ; 1-2. – 1950.
Kammarrådet Claes Henrik Nybergs och Ottiliana Anna v. Fieandts barn och barnbarn t.o.m. femte led 1824-1914. – 2 uppl. – 1950. – 1.p 1914.
Sibbo sockens historia ; 2 / Paul Nyberg, Bror Åkerblom. – 1950.
En nyländsk herrgård. – 1956.
Från barock till nyrokoko : en släktkrönika. – 1962.
Eric von Rettig. – 1964.
Det gamla Borgå / Asko Rysä, Gunnar Mårtenson, Paul Nyberg. – 1965.

Redigerat flera av Topelius verk och brevsamlingar samt en bildbiografi om honom.