Mörkrum

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

2/1979

Recension

I jämförelse med Bargums föregående roman Finsk rulett är Mörkrum en mycket mjukare, mera inkännande och mera verklighetsnära bok. Också Mörkrum har formellt drag av thriller, med den saknar nästan helt den ganska nihilistiska ton som utmärkte Finsk rulett. Johan Bargums Mörkrum tar upp viktiga problem som på ett eller annat sätt berör var och en av oss. Och hans dialog är avlyssnad med mästerskap. Mörkrum är angelägen läsning, dessutom skriven på ett sätt som gör då tillgänglig för vilken läsare som helst.