Statens pris för informationsspridning

Beskrivning

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen statens pris för informationsspridning. Priset kan ges för böcker, radio- och tv-program, tidningar och tidsskrifter samt andra informationsprodukter som producerats föregående år. Priset kan ges författare, redaktörer, producenter, översättare eller arbetsgrupper. Delegationen för informationsspridning ger sitt förslag på informationsspridningens statspriser. Priset har beviljats sedan år 1968.