Du är bortom havet...

Typ

dikter
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 87 i Modern finsk lyrik.

Språk

Ingår i samlingsverket

Språk

Ingår i samlingsverket