Runeberg, Carolina

Laddning av bildfilen

Alternativt namn

C-a R-g
Runeberg, Ulrika Carolina

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Biografiska uppgifter

Även: Ulrika Carolina Runeberg
Signatur: C-a R-g

Född: 1808 i Jakobstad
Död: 1891 i Helsingfors

Lärarinna som var den första kvinnliga författaren i Finland att ge ut en diktsamling under eget namn istället för under signatur. Boken utkom 1855 och förblev hennes enda. Den bar den anspråkslösa titeln Små diktförsök och innehöll vardagsnära, humoristisk poesi. Därefter publicerade hon sig vid enstaka tillfällen och använde signaturen C-a R-g. Under sin långa lärarbana höll hon tillsammans med en syster småbarnsskola i Jakobstad och startade en skola för barn från förmögna familjer i Helsingfors, där hon bosatte sig 1834 och senare verkade bl.a. som folkskollärare. Tillhörde den litterära kretsen kring sin bror J.L. Runeberg och hans hustru Fredrika Runeberg.
Carolina Runeberg tillhörde både Lördagssällskapet och Kronhagen, två litterära salonger i Helsingfors på 1830-talet. I den förra var J.L. Runeberg en centralgestalt, i den andra samlades en grupp kvinnor med Fredrika Runeberg i spetsen.
/Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Små diktförsök (1855, Helsingfors)
Lyrik under signaturen C-a R-g i antologin Axet, utgiven till förmån för nödlidande i Finland, med bidrag av J.L. Runeberg, L. Stenbäck, Z. Topelius m.fl. (Helsingfors, 1867)
Medverkade under signaturen C-a R-g i tidskriften Julkalender för de unga 1871 (Helsingfors, 1871)

Textutdrag

Förord ur Små diktförsök

I lifvet blef ju qvinnas lott
För hemmets verld att verka blott
Men synes hon för publiken
Hon näpses af kritiken.

Jag tänkte också endast mig
Att vandra hennes tysta stig
Men viker nu förlägen
Helt litet af från vägen.

Källor och hänvisningar

Mazzarella, Merete: Fredrika Charlotta, född Tengström. En nationalskalds hustru. Sid. 80−82, 128−130 (Svenska litteratursällskapet, 2007)
Nevala, Maria-Liisa (red.): Sain roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja (Otava, 1989)
Rahikainen, Agneta: Johan Ludvig & Fredrika Runeberg. En bildbiografi. Sid. 143 m.m. (Svenska litteratursällskapet, 2004)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Tuulio, Tyyni: Fredrikan Suomi. Esseitä viime vuosisadan naisista. Kapitlet "Runebergin piirin naiset kirjailijoina (WSOY, 1979)
Zilliacus-Tikkanen, Henrika: När könet började skriva. Kvinnor i finländsk press 1771−1900 (Finska Vetenskaps-Societeten, 2005)