Mittjils byrallor

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

vitsar och anekdoter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Innehåll:
Skava Mattos jiulklappin
Pråostin å tjyrkväädin
Minuettin i hönshiusi
Toovis gambä rian bistjärma se
Fålasåmarin
In ååvo måron
Åm an di tjöönsrållin
Tå ja fi sij jäänväijin
Me morona ti Årrvas
Tå Sven haad tjära oovin
Dala Mååstin å mjölklappin
Första maj å na liiti til
Åppståndilsin på Einisbackan
Mun måot mun metoodin
Pytsona jä modäärn
Åm mässåmarin
Amirkafrämmand
Framstu faassin ha tiida åpp
Klattjis Baatas stassreison
Tå Majs fiklar på stjivon
Bäkållgubbin
Ja ska läs läxon ja
Vatosnäkstin å brånnsyynaran
Tjyss me på skåovin
Nuutiidsåriänteerinjin
Mittjils första byralla publicerades i Vasabladet den 17 mars 1931. Under de fyrtio år som gått sedan dess har han skrivit ett par hundra rallor. De flesta har publicerats i Vasabladet och de övriga i Hembygden och Landsbygdens folk. Tjugofem av dem har blivit uppiffade och utges nu i bokform med namnet Mittjils byrallor.

(baksidestext)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

95

Språk