Fors, Hans

Födelseort

Hemort eller -orter

Död

Dödsort

Pris, utmärkelser

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

hörspel

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

hörspel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

hörspel

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

hörspel

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

hörspel

Typ

noveller

Typ

hörspel

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

novellsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

hörspel, samlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

hörspel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

"Författare och teaterman. Debuterade med en diktsamling, och en poetisk grundton finns även i hans noveller, romaner, hörspel och scenpjäser. Att "ge ord åt de ohördas rop" – så formulerade han själv sin litterära strävan. Verkade bl.a. som chef för Wasa Teater 1963–64 och radioteaterchef i Helsingfors 1966–81. Ordförande i Svenska Österbottens litteraturförening 1966–72."

Källa: Svenskösterbottniska författare (www.svof.fi/forfattare)

Mera uppgifter om författarens verk

"Rösten och tonen. Festdikt vid XIII allmänna finlandssvenska sång- och musikfesten i Vasa 1961". I Kalender 1961 (Svenska folkskolans vänner, 1961)
Kolumner: Medströms, motströms (1987). Hörspel: Bakom alla ansikten Polen (1982), Röster, händer utsträckta (1984). Teater: Korsholmsspelen (1962), Muren (1963), Snaran (1965), Brödet och stjärnan (1971), Vår bygd vid ån (1984), Brudhällornas blod (1984), Makten och härligheten (1986), En midsommarafton i Cronoby (1988), Jåfsgårdens rop (1988), Mot blåvit rymd (1990), Sjungande stad (1990).
Antologier: Österbottnisk antologi (1989).

Källor och hänvisningar

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens litteraturförening, 1990)

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Litteraturhandboken (Forum, 1999)

Mazzarella, Merete: Det trånga rummet (Söderströms, 1989)

Suomen kirjailijat / Finlands författare 1945–1980 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985)

Tio finlandssvenska författare (Svenska litteratursällskapet i Finland, 1986)

Uppslagsverket Finland 2 (Schildts, 2004)

Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)

Willner, Sven: Det anonyma 50-talet (Söderströms, 1988)