Svenska Österbottens litteraturförening rf

Beskrivning

Svenska Österbottens litteraturförening har i 59 års tid aktivt arbetat som en av landskapets viktigaste kulturorganisationer. Litteraturföreningen står som utgivare av den nordiska kulturtidskriften Horisont. Föreningens verksamhet har på många sätt befrämjat både den österbottniska och den finlandssvenska litteraturen. Genom skrivarseminarier, kurser och andra aktiviteter har föreningen genom åren stått för en viktig författarskolning. Många nya skribenter har på det här sättet fått vägledning i sitt litterära skapande.

Man behöver inte ha publicerat sig i skrift för att bli medlem i föreningen. Det räcker med ett intresse för litteratur och litterär verksamhet.