Alla mina söner

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

5-6/1980

Recension

På titelbladet står det: En bok av Christer Kihlman. Anspråkslöshet eller tvärtom? En bok, ja. En bok om Juan. En bok om kärlek, om den svåra kärlek som är annorlunda, men likafullt kärlek, med alla lidelsens komponenter av ljuvaste g1ädie och bitter smärta. En yngling i Buenos Aires, en gatpojke, en prostituerad, med allt vad det innebär, väcker hos författaren en så djup och alltomfattande känsla så hela tillvaron därigenom förändras för honom. När Kihlman försöker redogöra för detta komplicerade förhållande, gör han det givetvis främst ut sin egen synvinkel, men han försöker också på något sätt göra det ur ynglingens, Juans. Och när han gör det, då blir det en annan stil i framställningen, ett annat språk, som inte är Kihlmans lysande, utan ett slags förenklad svenska med upprepningar och självklarheter. Politiken ägnar Kihlman i denna bok ett förstrött intresse. Några helt allmänna värderingar som "borgare" i nedsättande mening, "socialist" som enda människovärdigt alternativ. Ändå finns det i denna, som jag uppfattar det, ojämna bok, mycket som är positivt. Den oerhörda ärligheten, självutlämnandet, redovisandet för författarskapet som livsuppgift och självpåtagen plåga, det är det äktkihlmanska, det värdefulla.