You are here

Skog, Metha

Laddning av bildfilen
Photograph information
Foto: Åsa Stolpe-Dahlbäck

 
 
Namn
Skog, Metha
är samma som
Född
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Förtroendepost eller medlemskap
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Biografiska uppgifter
Metha Skog, f. 1954 i Vasa, där hon för närvarande bor, har kommit till poesin via bildkonsten. Och via musiken. Frågar man henne vilken hennes favoritförfattare är brukar hon svara: Bach! Hon har gett ut fem diktsamlingar (de fyra första under namnet Waselius), medverkat i antologier och utöver det verkat för litteraturen i Österbotten, bl. a. i Svenska Österbottens litteraturförening och Författarnas andelslag.

Metha Skogs dikter bär spår av hennes intressen. Diktraderna är noga avvägda, tonfallen – tonarterna – balanserade för att hitta fram precis till den måntydighet som gör läsaren alert och kanske lite orolig. Under sitt författarskap har Metha Skog utvecklat sitt uttryck mot en allt större allusionstäthet, ett all mer raffinerat sätt att väva in det konkreta och det abstrakta. Dikterna har ett omutligt intellektuellt plan, men det poetiskt och tankemässigt disciplinerade hindrar den inte från att innefatta lekfullhet och humor. Disciplinen och lekfullheten sätter också spår i den grafiska utformningen av dikterna som alltid är utförd med största omsorg. /Källa: Läscentrum
Mera uppgifter om författarens verk
Medverkar i antologierna:

Sitta på tak (Författarnas andelslag, 2000)

Och skogen blir en orgel (Schildts, 2003)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Waselius, Metha(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Skog, Metha
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Nykarleby
 • Född
  1954
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Är samma som
  Skog, Metha
 • Födelseort
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Svenska Österbottens litteraturförening rf
 • Utbildning eller examen
  bildkonst
 • Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Utbildning eller examen
  kläddesign
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Wikman, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Studieort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Ågren, Gösta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Wik, Inga-Britt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Dödsort
  Vasa
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Födelseort
  Vasa
 • Stürmer, Wava(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Svenska Österbottens litteraturförening rf
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Hoffman, Yvonne(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Svenska Österbottens litteraturförening rf
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Är samma som
  Hoffman, Yvonne, recensent
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Berglund, Berndt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Studieort eller -orter
  Vasa
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Nykarleby
 • Byggmästar, Eva-Stina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Lindén, Gurli(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Östman, Catharina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 •