Skog, Metha

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Åsa Stolpe-Dahlbäck

är samma som

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som illustratör)

Typ

omslag

Typ

omslag

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Metha Skog, f. 1954 i Vasa, där hon för närvarande bor, har kommit till poesin via bildkonsten. Och via musiken. Frågar man henne vilken hennes favoritförfattare är brukar hon svara: Bach! Hon har gett ut fem diktsamlingar (de fyra första under namnet Waselius), medverkat i antologier och utöver det verkat för litteraturen i Österbotten, bl. a. i Svenska Österbottens litteraturförening och Författarnas andelslag.

Metha Skogs dikter bär spår av hennes intressen. Diktraderna är noga avvägda, tonfallen – tonarterna – balanserade för att hitta fram precis till den måntydighet som gör läsaren alert och kanske lite orolig. Under sitt författarskap har Metha Skog utvecklat sitt uttryck mot en allt större allusionstäthet, ett all mer raffinerat sätt att väva in det konkreta och det abstrakta. Dikterna har ett omutligt intellektuellt plan, men det poetiskt och tankemässigt disciplinerade hindrar den inte från att innefatta lekfullhet och humor. Disciplinen och lekfullheten sätter också spår i den grafiska utformningen av dikterna som alltid är utförd med största omsorg. /Källa: Läscentrum

Mera uppgifter om författarens verk

Medverkar i antologierna:

Sitta på tak (Författarnas andelslag, 2000)

Och skogen blir en orgel (Schildts, 2003)