You are here

Skog, Metha

Laddning av bildfilen
Photograph information
Foto: Åsa Stolpe-Dahlbäck

 
 
Namn
Skog, Metha
är samma som
Född
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Förtroendepost eller medlemskap
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Biografiska uppgifter
Metha Skog, f. 1954 i Vasa, där hon för närvarande bor, har kommit till poesin via bildkonsten. Och via musiken. Frågar man henne vilken hennes favoritförfattare är brukar hon svara: Bach! Hon har gett ut fem diktsamlingar (de fyra första under namnet Waselius), medverkat i antologier och utöver det verkat för litteraturen i Österbotten, bl. a. i Svenska Österbottens litteraturförening och Författarnas andelslag.

Metha Skogs dikter bär spår av hennes intressen. Diktraderna är noga avvägda, tonfallen – tonarterna – balanserade för att hitta fram precis till den måntydighet som gör läsaren alert och kanske lite orolig. Under sitt författarskap har Metha Skog utvecklat sitt uttryck mot en allt större allusionstäthet, ett all mer raffinerat sätt att väva in det konkreta och det abstrakta. Dikterna har ett omutligt intellektuellt plan, men det poetiskt och tankemässigt disciplinerade hindrar den inte från att innefatta lekfullhet och humor. Disciplinen och lekfullheten sätter också spår i den grafiska utformningen av dikterna som alltid är utförd med största omsorg. /Källa: Läscentrum
Mera uppgifter om författarens verk
Medverkar i antologierna:

Sitta på tak (Författarnas andelslag, 2000)

Och skogen blir en orgel (Schildts, 2003)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Waselius, Metha(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författare
 • Född
  1954
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Utbildning eller examen
  kläddesign
 • Nationalitet
  finländare
 • Utbildning eller examen
  bildkonst
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Svenska Österbottens litteraturförening rf
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Vasa
 • Studieort eller -orter
  Nykarleby
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Är samma som
  Skog, Metha
 • Kön
  kvinna
 • Är samma som
  Skog, Metha
 • Wikman, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Studieort eller -orter
  Vasa
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ågren, Gösta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Wik, Inga-Britt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Dödsort
  Vasa
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Födelseort
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Stürmer, Wava(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Svenska Österbottens litteraturförening rf
 • Hoffman, Yvonne(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Är samma som
  Hoffman, Yvonne, recensent
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Yrke
  författare
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Svenska Österbottens litteraturförening rf
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  kvinna
 • Berglund, Berndt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Studieort eller -orter
  Vasa
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Nykarleby
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Byggmästar, Eva-Stina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Lindén, Gurli(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Lindberg, Pirkko(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 •