Ja, jag skall stå upp

Typ

dikter

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Dikten finns på s. 141 i I alla sammanhang och på s. 67 i Modern finlandssvensk lyrik.

Första publikation

ja

Språk

Ingår i samlingsverket