Granvik, Erik

Födelseort

Hemort eller -orter

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som illustratör)

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Erik Granvik är inte bara författare utan även lärare. Granvik har också en arkitektonisk talang och har ritat mer än 300 hus vid sidan om lärarjobbet. År 1970 debuterade Granvik som författare. Granviks böcker präglas av det folkloristiska. Han talar om för nutidens människa hur det var förr i världen. Granvik har gett ut flera diktböcker men också en del prosa. Han har även skrivit manus för både hörspel och tv-filmer. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Lokalhistoria:
Skolväsendet i Terjärv intill 1960 (1960)
Jätkäns sång, 1987.
Övrigt:
Livet efter detta (hörspel), 1971.
Över mörkret (hörspel), 1972.
Nylands Jokkas kyrkväg (tv-film), 1976.
Vara hemma (tv-film), 1982.
Drängen Fredrik (tv-film), 1983.

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)