Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Måltid

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Det har blivit dags för Tito Colliander att slutföra och sammanfatta sin märkliga svit av levnadsminnen - inga memoarer i egentlig mening, utan snarast stor romankonst. Huvudtemat i dessa böcker är tillvarons gåtfullhet och oberäknelighet, dess beroende av slumpen, och av tron, hoppet och kärleken, kort sagt dess religiösa dimension. Men det är hans eget liv som levererar exemplen. "Måltid" inrymmer bland annat en skildring av krigstiden 1939-1944, sådan Tito Colliander upplevde den allt från den dag Karelska näset evakuerades. Efterkrigstidens allt överskuggande upplevelse blir hans bekantskap med de förflyttade munkarna i Nya Valamo och vad hans vänner bland dem haft att lära honom. Inte minst här lyser och strålar Collianders text av den djupa, varma mänsklighet som gjort att dessa böcker har talat så starkt till många. (Baksidestext)
Sjunde delen i sviten av levnadsminnen.

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

Med tre fasta klämtningar i en medelstor klocka i klockstapeln kallades munkarna till måltiden. Den vita gårdsplanen med vinterstripiga buskar och träd fick liv. Från bostadslängorna kryper svartklädda figurer fram, några trampar med raska steg, andra stapplande och stultande med stavar i händerna på de ojämnt uppskottade vägarna genom snön. Alla med stora stövlar under munkrockens fåll.
De har klätt sig som till kyrkgång, till måltiden går man inte i arbetskläderna. Prästmunkarna har hängt korset i kedjan om halsen, de mantelbärande kommer med manteln ihopviken under armen.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

277

Förlag

Språk