Faulkner, William

Alternativt namn

Falkner, William
Falkner, William Cuthbert

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

"för hans kraftfulla och självständigt konstnärliga insats i Amerikas nya romanlitteratur"

/Svenska akademiens nobelprismotivering