Holappa, Pentti

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Irmeli Jung / WSOY

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

hörspel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Författarens egna ord

SMAKSAKER:

Oförglömliga konstupplevelser

Böcker: då jag var yngre än 10 Bibeln, Defoe: Robinson Crusoe, Stevenson: Skattkammarön, indianböcker, ridande polisen King (seriealbum). I puberteten Tulenkantajas album, poeterna Saima Harmaja, Uuno Kailas, Koskenniemi, Yrjö Jylhä, Edith Södergran (översatta till finska av Kailas). Senare bland prosaisterna t.ex. Caesars Galliska kriget, Kafka, Dostojevski, Hjalmar Söderberg, Aug. Strindberg, Camus, Thomas Mann osv.

Filmer: Fellinis La Strada, Antonionis Natten, Bunuels Viridiana osv.

Bildkonst: Paul Cezanne

Fiktivt identifikationsobjekt: Bunuels Mannen från Nasaret

En plats, som gjort intryck: barndomens landskap, gården Isoviita i byn Sisättö i Ikalis samt Hirvijoki och Vahojärvi, Koskiparken i Tammerfors, Osmonmäki och Kauppiskogens stränder, Brunnsparkens stränder i Helsingfors, Notstigen i Munksnäs, Boul St. Michel, Seines stränder, caféerna i Montparnasse och konstmuséen, alla i Paris. I Nice Mont Boron, hamnen och gamla staden.

Fascinerande person och period: Antikens Grekland ( om man förbiser slavarna) och Sokrates

Irritationsmoment: nyliberalismen, den kommersiella råheten, uuh-haa i den s.k. moderna konsten, dyrkan av den individuella framgången och ungdomen, alltså de amerikanska värdena

Biografiska uppgifter

jobb:
bokhandelsbiträde 1946-53, fri författare 1953-56 och 1962-, reklamredaktör 1956-59. Biträdande direktör för Kauppamainos OY 1959-61. korrespondent på Helsingin Sanomat 1961-62, kolumnist 1968-78. Huvudredaktör för tidskriften Ajankohta, biträdande undervisningsminister 1972, Innehavare av antikvarisk bokhandel 1976-

Priser:
Statens litteraturpris 1951 och 1981
Tammis översättarpris på 60 talet
Finska litteratursällskapets pris 1966
Den stora finska bokklubbens hederspris 1984
WSOY författarfonds hederspris 1995
Den dansande björnens lyrikpris1995
Finlandiapriset 1998
Skugg-Finlandia 1999