Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Kilpi, Volter

Laddning av bildfilen
Photograph information
Volter Kilpi, 1930-luvun alku. Museoviraston kuvakokoelmat.
Födelseort
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Verk
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
samlingsverk
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Övriga verk (som översättare)
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Biografiska uppgifter
Volter Kilpi, fram till år 1886 Volter Adalbert Ericsson
f. 12.12.1874 i Gustavs
d. 13.6.1939 i Åbo

Volter Kilpis karriär kan delas in i två olika faser. Mellan faserna ligger en trettio år lång tystnad. I sin ungdomsproduktion framträder Kilpi som nyromantisk och nietzscheansk författare, i enlighet med tidens litterära mode. Den tidiga produktionen väckte uppseende med sitt utsmyckade och estetiserande patos. Dessa verk innebär också en höjdpunkt för den litterära symbolismen i finsk litteratur. Den senare fasen i författarskapet inleddes år 1933. Under denna period utgav Kilpi i snabb takt sina kändaste verk Alastalon salissa I-II (sv. I salen på Alastalo) från 1933, Pitäjän pienempiä (sv. De mindre i socknen) från 1934 och Kirkolle (sv. Till kyrkan) från 1937, om vilka han använde samlingsnamnet Saaristosarja (sv. Skärgårdsserien). Ett karakteristiskt drag i serien är en säregen, långsamt framskridande språklig framställning med långa meningar. Alastalon salissa (I salen på Alastalo) har lyfts fram som ett betydande verk för den moderna finska romankonsten. Som förnyare av romangenren har Kilpi även jämförts med James Joyce och Marcel Proust.

(Klassikerbiblioteket)