You are here

Ågren, Gösta

 
Namn
Ågren, Gösta
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Förtroendepost eller medlemskap
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Biografiska uppgifter
Gösta Ågrens (f. 1936) poetiska biografi präglas av både kvantitet och kvalitet. Han hör till de stora namnen i vår moderna lyrik. Sedan 1955 har han skapat närmare trettio diktsamlingar. Poesin är huvudstråket i hans produktion, men han har också publicerat sig i andra genrer: skönlitterär prosa, historia, litteraturhistoria, samhällsdebatt.

“Österbottnisk” har ofta stått som bestämning framför Ågrens författartitel, ibland av slentrian – han är född i Nykarleby och sedan 1985 bosatt i sin hemby Lippjärv – eller i polemiskt syfte, som kontrast till det huvudstadscentrerade. Debatt har Ågren aldrig haft någonting emot, och han har ofta varit involverad i språk- och kulturpolitiska meningsutbyten. Hans poesi har däremot fått större genomslagskraft när dess patos förtätats i frågor som angår alla – alltid: livet och döden, liv och död. Ofta har han använt sig av paradoxer (själv kallar han dem envist för “upptäckter”). Men fastän Ågren har mer humor och lekfullhet än litteraturkritiken hittills orkat se har den tekniken aldrig kommit till bara för att leka med språket. Motsättningarna känns alltid genomlevda och dikterna är därför samtidigt en krävande och befriande läsning.

De stora och allmänna frågorna är alltid individuella, ett stråk i hans diktning är därför porträttdikten. I den Finlandiaprisbelönade samlingen Jär (1988) ingår bl. a. “Inga” och “Leo, hans liv”, som utgår från två av syskonens livsöden.

Ågrens litterära intresse och ansvar utsträcker sig långt över det egna författarskapet. Han har förvaltat sina skrivande syskons litterära arv och han har också skapat förutsättningar för en självständig utgivning på svenska i Österbotten. Bland hans egna verk har många utkommit på Skrivor, som han själv grundat.

Liv och dikt har alltid hört ihop för Gösta Ågren . Hans avhandling i litteraturvetenskap (1971) handlar om Dan Anderssons liv och diktning. I den egna poesin handlar det om människans vardag – vad man sliter med – och det hon har att möta. Det kan gå bra att kalla det ödet. I denna inramning har Ågren också intresserat sig för mytologi, filosofi, religion. I dikterna fungerar det intresset ingalunda som buffert eller skyddande förpackning, tvärtom. Ågrens dikt strävar till största möjliga illusionsfrihet.

Läscentrum

---

Gösta Ågren studerade på 1960-talet humaniora vid Stockholms universitet, där han disputerade med en avhandling om Dan Anderssons liv och diktning år 1971. Han studerade också vid Svenska filminstitutets filmskola åren 1964-1966. Ågren, bosatt i Vasa och Nykarleby, har verkat som fabriksarbetare i Jakobstad 1953-1954, som journalist vid Folktidningen Ny Tid 1954-1956 och 1958, som lärare vid Kalix folkhögskola i Sverige hösten 1967 och som frilansande filmregissör 1965-1975 - en period, som både kulminerade och utmynnade i televisionsserien Amirika 1975.

Ågren debuterade redan år 1955 med diktsamlingen Kraft och tanke. Sitt genombrott fick han under sjuttiotalet med samlingar som Var inte rädd och Molnsommar.

En höjdpunkt på sin diktarbana uppnår Ågren med Jär -trilogin: Jär 1988, dialekt för Här, Städren 1990 "Städerna" och Hid 1992 "Hit". Trilogins första del vann Finlandiapriset år 1989. Priskommittén motiverade sitt beslut med Ågrens förmåga att föra in vardagen i dikten och skissa människor med några ord.

För Jär fick han även Carl-Emil Englundpriset år 1989.

Utom Finlandiapriset har Ågren bland annat mottagit Tollanderska priset år 1986, Dan Andersson-priset 1995, Vasa läns konstpris 1997, Choraeus-priset 2001 och Pro Finlandia -medaljen 2006.

Ågrens verk har översatts till finska, engelska, franska, spanska, isländska, ryska, holländska och ungerska. Ågrens finska förlag är WSOY. /Källa: Söderströms förlag
Mera uppgifter om författarens verk
Facklitteratur:

Emigrantresan (reseskildring, 1960)

Dan Anderssons väg (litteraturhistoria, 1970)

Kärlek som i allting bor. Dan Anderssons liv och diktning 1916–1920 (akademisk
avhandling, 1971)

Hurrarna. En stridsskrift om finlandssvenskarnas nutid (m.fl. författare) (debattbok, 1974)

Hammarbandet. En bok om Österbottens allmogebåtar (1975)

Vår historia. En krönika om det finlandssvenska folkets öden, en analys av vårt lands historia (1977)

En man gick genom stormen. Leo Ågrens liv och diktning (biografi, 1983)

Bokboken. En skrift om den alternativa bokutgivningen (m.fl. författare) (litteraturhistoria, 1983)

Två berättare. Olof Granholm och Erik Ågren (m.fl. författare) (litteraturhistoria, 1984)

Människans ansikte. En bok om Per Olov Hjortell (m.fl. författare) (biografi, 1988)

Nykarleby-målet (språk, 2003)
Källor och hänvisningar
Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)
Finlands svenska litteraturhistoria 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)
Gösta Ågren 50 år 3 augusti 1986. Festskrift (Skrivor, 1986)
Stenwall, Åsa: Den omöjliga hemkomsten (Schildts, 2006)
Tarkka, Pekka: Författare i Finland (Söderströms, 1990)
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Kön
  man
 • Yrke
  översättare
 • Nationalitet
  finländare
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  diktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Finlands svenska författareförening rf
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Warburton, Thomas(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Födelseort
  Vasa
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  översättare
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Kön
  man
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Sahlström, Anna-Lisa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  journalister
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Födelseort
  Vasa
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Yrke
  översättare
 • Utbildning eller examen
  journalister
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Lippjärv
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kod till Svenska Yles Arkivet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  översättare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  författare
 • Wikman, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Studieort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Finlands svenska författareförening rf
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Wik, Inga-Britt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  översättare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Födelseort
  Vasa
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Dödsort
  Vasa
 • Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie doktorer
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nyström, Carita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Pris, utmärkelser
  Längmanska priset: 1979
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Rundt, Joel(person, författare eller annan upphovsman)
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Kön
  man
 • Yrke
  journalister
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Är samma som
  Rundt, Joel, recensent
 • Dödsort
  Vasa
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Yrke
  författare
 • Stormbom, Nils-Börje(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Yrke
  journalister
 • Dödsort
  Vasa
 • Yrke
  diktare
 • Kön
  man
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Födelseort
  Vasa
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Finlands svenska författareförening rf
 •