You are here

Andersson, Claes

 
Namn
Andersson, Claes
Födelseort
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Upphovsman
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Biografiska uppgifter
Claes Andersson (f.1937) har förutom författarskapet tre olika verksamhetsområden. Han är specialläkare i psykiatri och har inom den karriären varit knuten till olika sjukhus och projekt. Han har varit verksam inom politiken, som riksdagsman (1987-1999 och 2007-2008), ordförande för Vänsterförbundet (1990-1998) och kulturminister (1995-1999).


Allt detta har inverkat på hans skönlitterära författarskap. I prosan ser man tydligare spåren av läkaren och politikern Andersson, men den engagerade och kritiska rösten har också alltid funnits i dikterna. Den har tagit sig uttryck i en saklig men varm medkänsla med de sämst lottade, eller i en satiriserande hållning inför vår slentrianmässiga materialism. Samhället vi dör i och Det är inte lätt att vara villaägare i dessa tider, hette – helt representativt – två av de tidigare samlingarna.

Motiven har i de drygt tjugo samlingarna inte ändrats avsevärt: samhället, kärleken, döden, musiken. Under åren har åldrandet tillkommit, underligt vore det väl annars: Andersson har ju varit verksam som poet i mer än fyrtio år. Den som läser samlingarna noga märker en återkommande bild: fjärilen. Poeten tror på förvandlingen, metamorfosen. De nyare diktsamlingarna har en lekfullare stil men har samtidigt den livserfarnes omutliga allvar. Tidens framfart heter samlingen från 2005; den nyaste heter – glatt och trotsigt – Lust.

Claes Anderssons verk är till största delen översatta till finska, hans dikter finns också i urval på engelska och spanska. 2006 utkom Har du sett öknen blomma, en bok om kreativitet, läsning och skrivande. Den innehåller också djuplodande avsnitt om poesi och utkom först på finska under titeln Luova mieli. Kirjoittamisen vastus ja vimma (Kirjapaja, 2002).

Läscentrum

Har arbetat som avdelningsläkare på sjukhuset i Tammiharju år 1962-67, på Hesperia sjukhuset 1967-69 och på Veikkola sanatorium som överläkare 1969-73, fri författare fr.o.m. 1973, kulturminister 1995-98, riksdagsman 1987-99, elektor i presidentvalet 1988, presidentkandidat 1994, medlem i Esbo stadsfullmäktige fr.o.m. 1988, ordförande för Vänsterförbundet 1990-98, direktionsmedlem i Finlands svenska författareförening fr.o.m. 1965 och ordförande 1978-83, riksdagsman 2007-

medicine licentiat 1962 specialläkare inom psykiatri 1969

pris:
har belönats med Statens litteraturpris fyra gånger
Paul Werner Lybeck-priset 1985
Eino Leino-priset 1986
Svenska Akademiens Finlandspris 1988
Tollanderska priset 1994
Stig Sjödin-priset 2002
Finlandspriset 2003

intressen: musik, sport, sociala frågor Anderssons dikter har översatts i antologier runt i världen, egna dikturval finns bl.a. på engelska och spanska. Han har också översatt texter av sina finskpspråkiga kolleger till svenska. Kaj Chydenius och Henrik Otto Donner har komponerat hans dikter.
Mera uppgifter om författarens verk
Min tolv politiska år (2000)
Har du sett öknen blomma? (2006)
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Yrke
  översättare
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  diktare
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Esbo
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Donner, Jörn(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  riksdagsledamöter
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Källor och hänvisningar
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Kön
  man
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  översättare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Warburton, Thomas(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Yrke
  diktare
 • Bargum, Johan(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Esbo
 • Yrke
  dramatiker
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  översättare
 • Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  man
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  översättare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Forsblom, Harry(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  författare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Källor och hänvisningar
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  man
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Ringbom, Henrika(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  diktare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Westö, Mårten(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  översättare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  man
 • Holappa, Pentti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  ministrar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ågren, Gösta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Kod till Svenska Yles Arkivet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  översättare
 •