Andersson, Claes

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Annika Rauhala

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

faktaböcker

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Claes Andersson (f.1937) har förutom författarskapet tre olika verksamhetsområden. Han är specialläkare i psykiatri och har inom den karriären varit knuten till olika sjukhus och projekt. Han har varit verksam inom politiken, som riksdagsman (1987-1999 och 2007-2008), ordförande för Vänsterförbundet (1990-1998) och kulturminister (1995-1999).


Allt detta har inverkat på hans skönlitterära författarskap. I prosan ser man tydligare spåren av läkaren och politikern Andersson, men den engagerade och kritiska rösten har också alltid funnits i dikterna. Den har tagit sig uttryck i en saklig men varm medkänsla med de sämst lottade, eller i en satiriserande hållning inför vår slentrianmässiga materialism. Samhället vi dör i och Det är inte lätt att vara villaägare i dessa tider, hette – helt representativt – två av de tidigare samlingarna.

Motiven har i de drygt tjugo samlingarna inte ändrats avsevärt: samhället, kärleken, döden, musiken. Under åren har åldrandet tillkommit, underligt vore det väl annars: Andersson har ju varit verksam som poet i mer än fyrtio år. Den som läser samlingarna noga märker en återkommande bild: fjärilen. Poeten tror på förvandlingen, metamorfosen. De nyare diktsamlingarna har en lekfullare stil men har samtidigt den livserfarnes omutliga allvar. Tidens framfart heter samlingen från 2005; den nyaste heter – glatt och trotsigt – Lust.

Claes Anderssons verk är till största delen översatta till finska, hans dikter finns också i urval på engelska och spanska. 2006 utkom Har du sett öknen blomma, en bok om kreativitet, läsning och skrivande. Den innehåller också djuplodande avsnitt om poesi och utkom först på finska under titeln Luova mieli. Kirjoittamisen vastus ja vimma (Kirjapaja, 2002).

Läscentrum

Har arbetat som avdelningsläkare på sjukhuset i Tammiharju år 1962-67, på Hesperia sjukhuset 1967-69 och på Veikkola sanatorium som överläkare 1969-73, fri författare fr.o.m. 1973, kulturminister 1995-98, riksdagsman 1987-99, elektor i presidentvalet 1988, presidentkandidat 1994, medlem i Esbo stadsfullmäktige fr.o.m. 1988, ordförande för Vänsterförbundet 1990-98, direktionsmedlem i Finlands svenska författareförening fr.o.m. 1965 och ordförande 1978-83, riksdagsman 2007-

medicine licentiat 1962 specialläkare inom psykiatri 1969

pris:
har belönats med Statens litteraturpris fyra gånger
Paul Werner Lybeck-priset 1985
Eino Leino-priset 1986
Svenska Akademiens Finlandspris 1988
Tollanderska priset 1994
Stig Sjödin-priset 2002
Finlandspriset 2003

intressen: musik, sport, sociala frågor Anderssons dikter har översatts i antologier runt i världen, egna dikturval finns bl.a. på engelska och spanska. Han har också översatt texter av sina finskpspråkiga kolleger till svenska. Kaj Chydenius och Henrik Otto Donner har komponerat hans dikter.

Mera uppgifter om författarens verk

Min tolv politiska år (2000)
Har du sett öknen blomma? (2006)
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet