You are here

Wik, Inga-Britt

Laddning av bildfilen
Photograph information
Foto: Schildts Förlag

 
 
Namn
Wik, Inga-Britt
Födelseort
Hemort eller -orter
Dödsort
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Biografiska uppgifter
Inga-Britt Wik (1930-2008) debuterade 1952 som en i ett starkt fält österbottniska lyriker. Hon inspirerades först av både modernistisk och s.k. nyenkel diktning. På 1970-talet blev hennes diktning mer öppet samhällstillvänd och -kritisk. 1980-talet var särskilt produktivt. En inspirationskälla var Eva Wichman, vars efterlämnade prosa hon redigerade i en mycket läst volym. Den egna prosan tog fart med en självbiografisk roman som dryftar kärleken, äktenskapet och villkoren för konstnärligt skapande. Wik varvade författarskapet med värvet som universitetslektor i svenska. Kollega både i det akademiska och lyriska var Lars Huldén, och 2002 gav hon ut en brett upplagd intervjubok med honom. Viljan till dialog syns också i brevbiografin över Solveig von Schoultz. Dikterna i Ett ändligt antal gröna dagar (2005) kan läsas som ett fortlöpande samtal med henne. Den föregående, Dagar, gläntor (2003) måste räknas som en av författarskapets toppar. Där demonstreras mycket som är specifikt för Wik: de snabba konfrontationerna, blickarna ner i bråddjupet, förmågan att frakta hoppet vidare. Som pensionär återvände Inga-Britt Wik till sin födelseort Vasa. Skriver i dagarnas bok (2008) blev hennes sista diktsamling. Den känns som ett koncentrat av de stoff och hållningar hon stått för under ett långt livsverk som författare och poet. Här finns också de sista årens kamp för att bibehålla språket som nyanserat uttrycksmedel efter en sjukdom. Dikterna delar det meningsfulla med kampen – och segern – med läsaren.

Läscentrum

---

Inga-Britt Wik (1930–2008) var filosofie licentiat (1970) och lektor i svenska språket vid Helsingfors universitet 1961–88. Wik debuterade tidigt som lyriker med Profil (1952), som följdes av en rad diktsamlingar i varsamt modernistisk stil med vardagsnära teman. Sånger för sena älskande och Jack's café gav henne en plats i samtida finlandssvensk poesi.

Hon lyckades även etablera sig som prosaist med de självbiografiskt betonade romanerna Såg sig den älskande om, Ingen lycklig kärlek och Bryta upp, i vilka ett ungt konstnärsäktenskap analyseras med tidvis brännande skärpa. Dagar, gläntor och Ett ändligt antal gröna dagar, i vilka hon för en lyrisk dialog med sin stora förebild Solveig von Schoultz, ses som höjdpunkter i hennes skapande. Wik har även sammanställt en volym med von Schoultz brev, Det som har varit, det som är, och redigerat den digra biografiska intervjuboken Strövtåg i ordskogen: Lars Huldén - om liv och verk.

Wik belönades med Tollanderska priset av Svenska litteratursällskapet 2006. /Källa: Schildts Förlag
Mera uppgifter om författarens verk
Eva Wichman: Bilder av livet, belysta, 1977 (red.)

Solveig von Schoultz: Det som har varit, det som är. En brevbiografi, 1999 (urval och kommentar)

Strövtåg i ordskogen. Lars Huldén om liv och verk, 2002
Källor och hänvisningar
Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska

Finlandssvenska kvinnor skriver (1985)

Finlands svenska litteraturhistoria II (Svenska litteratursällskapet 2000)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken 1993)

Horisont: tidskrift för litteratur och kultur, 1/2009, temanummer om Inga-Britt Wik (Svenska Österbottens litteraturförening, 2009)

Litteratur med våra ögon (Författarnas andelslag 2004)

Österbottens Litteraturförening 1990)

Stenwall, Åsa: Den omöjliga hemkomsten (Schildts 2006)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Warburton, Thomas(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Vasa
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  diktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Nyström, Carita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  översättare
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Boucht, Birgitta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  översättare
 • Sandelin, Peter(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Född
  1930
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Olin, Ulla(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Stürmer, Wava(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1950-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Boström, Elsa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Född
  1930
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 •