Wik, Inga-Britt

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Schildts Förlag

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Inga-Britt Wik (1930-2008) debuterade 1952 som en i ett starkt fält österbottniska lyriker. Hon inspirerades först av både modernistisk och s.k. nyenkel diktning. På 1970-talet blev hennes diktning mer öppet samhällstillvänd och -kritisk. 1980-talet var särskilt produktivt. En inspirationskälla var Eva Wichman, vars efterlämnade prosa hon redigerade i en mycket läst volym. Den egna prosan tog fart med en självbiografisk roman som dryftar kärleken, äktenskapet och villkoren för konstnärligt skapande. Wik varvade författarskapet med värvet som universitetslektor i svenska. Kollega både i det akademiska och lyriska var Lars Huldén, och 2002 gav hon ut en brett upplagd intervjubok med honom. Viljan till dialog syns också i brevbiografin över Solveig von Schoultz. Dikterna i Ett ändligt antal gröna dagar (2005) kan läsas som ett fortlöpande samtal med henne. Den föregående, Dagar, gläntor (2003) måste räknas som en av författarskapets toppar. Där demonstreras mycket som är specifikt för Wik: de snabba konfrontationerna, blickarna ner i bråddjupet, förmågan att frakta hoppet vidare. Som pensionär återvände Inga-Britt Wik till sin födelseort Vasa. Skriver i dagarnas bok (2008) blev hennes sista diktsamling. Den känns som ett koncentrat av de stoff och hållningar hon stått för under ett långt livsverk som författare och poet. Här finns också de sista årens kamp för att bibehålla språket som nyanserat uttrycksmedel efter en sjukdom. Dikterna delar det meningsfulla med kampen – och segern – med läsaren.

Läscentrum

---

Inga-Britt Wik (1930–2008) var filosofie licentiat (1970) och lektor i svenska språket vid Helsingfors universitet 1961–88. Wik debuterade tidigt som lyriker med Profil (1952), som följdes av en rad diktsamlingar i varsamt modernistisk stil med vardagsnära teman. Sånger för sena älskande och Jack's café gav henne en plats i samtida finlandssvensk poesi.

Hon lyckades även etablera sig som prosaist med de självbiografiskt betonade romanerna Såg sig den älskande om, Ingen lycklig kärlek och Bryta upp, i vilka ett ungt konstnärsäktenskap analyseras med tidvis brännande skärpa. Dagar, gläntor och Ett ändligt antal gröna dagar, i vilka hon för en lyrisk dialog med sin stora förebild Solveig von Schoultz, ses som höjdpunkter i hennes skapande. Wik har även sammanställt en volym med von Schoultz brev, Det som har varit, det som är, och redigerat den digra biografiska intervjuboken Strövtåg i ordskogen: Lars Huldén - om liv och verk.

Wik belönades med Tollanderska priset av Svenska litteratursällskapet 2006. /Källa: Schildts Förlag

Mera uppgifter om författarens verk

Eva Wichman: Bilder av livet, belysta, 1977 (red.)

Solveig von Schoultz: Det som har varit, det som är. En brevbiografi, 1999 (urval och kommentar)

Strövtåg i ordskogen. Lars Huldén om liv och verk, 2002

Källor och hänvisningar

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska

Finlandssvenska kvinnor skriver (1985)

Finlands svenska litteraturhistoria II (Svenska litteratursällskapet 2000)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken 1993)

Horisont: tidskrift för litteratur och kultur, 1/2009, temanummer om Inga-Britt Wik (Svenska Österbottens litteraturförening, 2009)

Litteratur med våra ögon (Författarnas andelslag 2004)

Österbottens Litteraturförening 1990)

Stenwall, Åsa: Den omöjliga hemkomsten (Schildts 2006)