Stürmer, Wava

Laddning av bildfilen

Photograph information

Bild: Kim Hiltunen

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

faktaböcker

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Wava Stürmer (f. 1929) debuterade 1955 med lyriksamlingen Bevingad vardag. Titeln kan ge fingervisning om vilka spår hennes diktning skulle ta. Den har genomgående präglats av ett stort människointresse, välvilligt men inte okritiskt, och en djup känsla för naturen, som människans omgivning, men också som någonting självständigt, som bjuder motstånd men också läkedom och frihet.

En av de titlar man minns bland hennes samlingar, som hunnit bli elva till antalet, är Det är ett helvete att måla himlar (1970). I den liksom i de flesta diktsamlingarna är hennes hemstad Jakobstad starkt närvarande, som en geografisk plats man känner väl, och som en social verklighet. Minnet är också ett viktigt element och redskap i dikten, minnet av arbetsliv och kärlek, av lycka och motgångar, minnet av stadens många ansikten. Minnet är också en kollektiv kraft, ett slags motstånd. ”Så länge/ vi minns/ finns ni.” lyder en av Wava Stürmers allra kortaste dikter i samlingen från 1990.

Förutom lyrik har Wava Stürmer skrivit ett halvdussin romaner och ett par barnböcker. Hon är också författaren till den kända kvinnokampsången ”Vi är många”, från tidigt 1970-tal. Det är en sång som vuxit in i medvetandet så definitivt att man slutat fråga vem som skrev den, något som bara kan tolkas som en hedersbetygelse. Wava Stürmers senaste samling, Samtidigt, nominerades för Yle:s lyrikpris Den dansande björnen, och i motiveringen sades bland annat: ”I dikterna samsas det undansopade och bortglömda förflutna med en okänd och drömd framtid i ett skälvande nu”.

Läscentrum

---

Wava är född 1929 i f.d. belgiska Kongo, idag Zaire.

Som liten flyttade hon och hennes mamma till Jakobstad, pappan långpendlade mellan Jakobstad och Zaire. Efter att ha gått ut Jakobstads samlyceum fortsatte Wava till Vasa handelsinstitut till merkonom. Hon har skrivit romaner, barnböcker, sångtexter, diktsamlingar, läroböcker, hörspel och texter för radio och teater.

Debuterade som författare 1955 med diktsamlingen ”Bevingad vardag”.
Hon skrev även texten till den kända feministiska kampsången ”Vi är många...”

Mera uppgifter om författarens verk

Barnböcker:
-Anita Andersson (Författarnas andelslag, 1988)
-Fyndet på mossen (Abacus, 1992)
-Johan Ludvig. Jakobstadspojken som blev nationalskald (Staden Jakobstad, 2002)

Pjäser:
-Varningsljuset. Radiopjäs (1969)
-"Kyss själv". Kabaret på Lilla teatern -72 (med flera författare, 1972)
-Det ska böjas i tid. Kabaret (revy) på Lilla Teatern 1973, grupparbete tillsammans med Christer Kihlman (1973)
-Halvvägs. Radiopjäs (1973)
-Så som elden. Pjäs i två akter (1980)

Övrigt:

Wava Stürmer om Viktor Sund: "Aldrig mer kastar jag mig för vargarna", i Skulle det bli Brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (Scriptum, 2007), s.13-21

Textutdrag

Vi är många

Text: Wava Stürmer
Musik Gunnar Edander

Vi är många
Vi är hälften
av alla människor i stan
Av alla här i landet.
Vi är många
Vi är hälften
ja, hälften av alla som finns
är kvinns.

Men om vi vara är en och en
i våra hemmaceller
Då är vi inte många
och inte starka heller.
Ty om vi gömmer bort oss
i var sin liten egen cell
då kan vi inget göra
och snart nog är det kväll.

Vi är många...

Men om vi stiger ut
och känner efter hur det känns
att vara väldigt många som har det likadant
då verkar det mycket bättre
då känns det nästan som ett hopp
att nånting går att ändra på
att man faktiskt kan säja stopp.

Vi är många...

Källor och hänvisningar

Tryckta referenser

Finlands svenska litteraturhistoria. – 2000, bd 2, s. 298-300, 347.
Nordisk kvinnolitteraturhistoria. – 1997,bd 4, s. 214.

Wava Stürmer i litteratur och böcker

Femtiosex österbottniska författare om sig själva / red: Yvonne Hoffman. - 1990, s. 112-113.
Finlandssvenska kvinnor skriver. red. Tatiana Sundgren. - 1985, s. 157-159.
Litteratur med våra ögon (Författarnas andelslag 2004)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken 1993)
Skulle det blir brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (Scriptum 2007)

Tidskrifts- och tidningsartiklar
Forsman, Tom: Systrar, sök styrkan tillsammans! : Wava Stürmer var frontkvinna för första generationens feminister på 70-talet. - Vasabladet, 2002-03-08.
Torfason, Katarina: Utan kärlek skulle det inte ha blivit några dikter. - Provins, 1994, nr 1, s. 42-44.
Gunn, Nina: Dikter som spindelväv Finlands-svensk lyrik. - Fönstret, 1990, nr 2, s. 22-23. - [intervju].