You are here

Byggmästar, Eva-Stina

Laddning av bildfilen
Photograph information
© Eva-Stina Kjellman / Schildt & Söderström

 
 
Namn
Byggmästar, Eva-Stina
Biografiska uppgifter
Eva-Stina Byggmästar (f. 1967) hör till de finlandssvenska poeter som haft genomslagskraft också utanför landets gränser. I Sverige har hennes dikter, från och med samlingen För upp en svan, tagits översvallande emot. “Nordens mest språksensuella poesi skrivs i dag av Eva-Stina Byggmästar”, har kritikern Åsa Beckman slagit fast. Byggmästar debuterade som 19-åring på Författarnas Andelslag i Österbotten och arbetade sig genom fyra diktsamlingar fram till en egen ton, en nyskapande gestaltning. Sen så kallade trilogin “Till glädjen”, som består av diktsamlingarna mellan åren 1992 och 1997, har haft ett märkbart inflytande på poesiutvecklingen i stort under decenniet, de har väckt beundran och har också fått en del efterföljare. Byggmästars anslag har ändå alltid varit oefterhärmligt. Hennes tematiska världar är barndomen – eller snarare barnavarandet – och naturen. I korsningen mellan dem har nya poetiska upptäckter skett. De poetiska metoderna har varierat, den sällsynt frigjorda associationen med upplösningar och sammansättningar utan begränsande krav har kunnat ge överraskande lyriska resultat. I sina två första samlingar på 2000-talet återknyter Byggmästar till ett mer uttalat andligt spår, som i de allra första diktböckerna tar sig uttryck i ett sökande, både efter innehåll och form. Den harhjärtade människan och Näckrosön har ett tydligt kristusinspirerat bildspråk, men i samlingen Knoppar blommor blad och grenar (2005) sker ett slags sammansmältning, natur och andlighet smälter samman i en grön glädje. I den senaste samlingen, Älvdrottningen, kanaliseras glädjen i en berusande, oemotståndlig kärleksdikt som går över hela registret från passion till ömhet.

Eva-Stina Byggmästar är bosatt i Jeppo. Ett urval av hennes dikter utkom på finska under titeln Onnenvaellus käydään varvasjuoksua år 2002.

Läscentrum

- - -


Eva-Stina Byggmästar föddes i Jakobstad, men växte upp i Nykarleby. Samma år som hon tog studenten debuterade hon med sin första lyriksamling: I glasskärvornas rike (1986). Åren 1986-1989 studerade hon konst. Hon var flera år bosatt i Sverige, men har flyttat tillbaks till Jeppo, Nykarleby.

Eva-Stina Byggmästar har genom åren fått motta en mängd priser och utmärkelser. Ett urval:

Lars Englunds stiftelse (1991)
Rundradions lyrikpris - Den dansande björnen (1995)
Sveriges Radios lyrikpris (1998)
Svenska Litteratursällskapets pris (1989), (1993), (2002)
FST5:s litteraturpris för diktsamlingen Älvdrottningen (2006)
Nominerad till Runebergspriset med Älvdrottningen (2006)
Älvdrottningen nominerades också till Nordiska rådets litteraturpris (2007)
Gerhard Bonniers lyrikpris år (2007)
Nominerad till Augustpriset med diktsamlingen Men hur små poeter finns det egentligen (2008)
Nominerad till Rundradions lyrikpris Den dansande björnen med samlingen Men hur små poeter finns det egentligen (2009)
Mera uppgifter om författarens verk
I antologier:

Ung lyrik. 12 finlandssvenska poeter (1994)

11 finlandssvenska poeter. En antologi (1992)
Källor och hänvisningar
Bild: Thron Ullberg

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Fem par. Finlandssvenska författare konfronteras (Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995)

Finlands svenska litteraturhistoria 2 (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Leva skrivande. Finlandssvenska författare samtalar (Söderström, 1998)

Rudan, vanten och gangstern (Söderström, 1995)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Lindén, Gurli(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Hemort eller -orter
  Jeppo
 • Kön
  kvinna
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ågren, Gösta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finska nutida poeter
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Wikman, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  diktare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Stürmer, Wava(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Jakobstad
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Pris, utmärkelser
  Svenska litteratursällskapet: 1989
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  diktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Mera information på nätet
  Författare i Nykarleby
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Födelseort
  Jakobstad
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Högnäs, Kurt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Jakobstad
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Jakobstad
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Berglund, Berndt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Nykarleby
 • Hemort eller -orter
  Jakobstad
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Jansson, Henrik(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Födelseort
  Jakobstad
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Attianese, Ann-Helen(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Studieort eller -orter
  Jakobstad
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Sandelin, Peter(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  diktare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  bildkonstnärer
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Födelseort
  Jakobstad
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 •