Byggmästar, Eva-Stina

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Eva-Stina Kjellman / Schildt & Söderström

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

kåserier

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som illustratör)

Typ

omslag

Typ

omslag

Titel

Typ

omslag

Titel

Typ

omslag

Titel

Typ

omslag

Typ

omslag

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Eva-Stina Byggmästar (f. 1967) hör till de finlandssvenska poeter som haft genomslagskraft också utanför landets gränser. I Sverige har hennes dikter, från och med samlingen För upp en svan, tagits översvallande emot. “Nordens mest språksensuella poesi skrivs i dag av Eva-Stina Byggmästar”, har kritikern Åsa Beckman slagit fast. Byggmästar debuterade som 19-åring på Författarnas Andelslag i Österbotten och arbetade sig genom fyra diktsamlingar fram till en egen ton, en nyskapande gestaltning. Sen så kallade trilogin “Till glädjen”, som består av diktsamlingarna mellan åren 1992 och 1997, har haft ett märkbart inflytande på poesiutvecklingen i stort under decenniet, de har väckt beundran och har också fått en del efterföljare. Byggmästars anslag har ändå alltid varit oefterhärmligt. Hennes tematiska världar är barndomen – eller snarare barnavarandet – och naturen. I korsningen mellan dem har nya poetiska upptäckter skett. De poetiska metoderna har varierat, den sällsynt frigjorda associationen med upplösningar och sammansättningar utan begränsande krav har kunnat ge överraskande lyriska resultat. I sina två första samlingar på 2000-talet återknyter Byggmästar till ett mer uttalat andligt spår, som i de allra första diktböckerna tar sig uttryck i ett sökande, både efter innehåll och form. Den harhjärtade människan och Näckrosön har ett tydligt kristusinspirerat bildspråk, men i samlingen Knoppar blommor blad och grenar (2005) sker ett slags sammansmältning, natur och andlighet smälter samman i en grön glädje. I den senaste samlingen, Älvdrottningen, kanaliseras glädjen i en berusande, oemotståndlig kärleksdikt som går över hela registret från passion till ömhet.

Eva-Stina Byggmästar är bosatt i Jeppo. Ett urval av hennes dikter utkom på finska under titeln Onnenvaellus käydään varvasjuoksua år 2002.

Läscentrum

- - -


Eva-Stina Byggmästar föddes i Jakobstad, men växte upp i Nykarleby. Samma år som hon tog studenten debuterade hon med sin första lyriksamling: I glasskärvornas rike (1986). Åren 1986-1989 studerade hon konst. Hon var flera år bosatt i Sverige, men har flyttat tillbaks till Jeppo, Nykarleby.

Eva-Stina Byggmästar har genom åren fått motta en mängd priser och utmärkelser. Ett urval:

Lars Englunds stiftelse (1991)
Rundradions lyrikpris - Den dansande björnen (1995)
Sveriges Radios lyrikpris (1998)
Svenska Litteratursällskapets pris (1989), (1993), (2002)
FST5:s litteraturpris för diktsamlingen Älvdrottningen (2006)
Nominerad till Runebergspriset med Älvdrottningen (2006)
Älvdrottningen nominerades också till Nordiska rådets litteraturpris (2007)
Gerhard Bonniers lyrikpris år (2007)
Nominerad till Augustpriset med diktsamlingen Men hur små poeter finns det egentligen (2008)
Nominerad till Rundradions lyrikpris Den dansande björnen med samlingen Men hur små poeter finns det egentligen (2009)

Mera uppgifter om författarens verk

I antologier:

Ung lyrik. 12 finlandssvenska poeter (1994)

11 finlandssvenska poeter. En antologi (1992)

Källor och hänvisningar

Bild: Thron Ullberg

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Fem par. Finlandssvenska författare konfronteras (Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995)

Finlands svenska litteraturhistoria 2 (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Leva skrivande. Finlandssvenska författare samtalar (Söderström, 1998)

Rudan, vanten och gangstern (Söderström, 1995)