Sand, George

Laddning av bildfilen

Photograph information

Nadar (1864), Wikimedia Commons

Alternativt namn

Amantine Lucile Aurore Dupin
Baroness Dudevant
paronitar Dudevant

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Typ

romaner