Jesus Kristus

Beskrivning

Jesus från Nasaret, Jesus Kristus, kristendomens centralgestalt.

Huvudpersoner