Hugopriset

Beskrivning

The Hugo Award
Science Fiction Achievement Award

Hugopriset, på engelska The Hugo Award eller Science Fiction Achievement Award, pris inom science fiction-litteraturen, utdelat första gången 1953. Namnet kommer från Hugo Gernsback, grundaren av science fiction-novelltidningen Amazing Stories. Sedan 1955 delas priset ut av World Science Fiction Society vid dess årliga kongress, Worldcon, till den, enligt kongressens röstande medlemmar, bästa fantasy- eller science fiction-boken, som gavs ut under föregående år.

(Wikipedia)
http://www.thehugoawards.org/

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår