Meri, Veijo

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Kari Hautala. Otava

Födelseort

Dödsort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

essäer, samlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

pjäser, samlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar
samlingsverk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

essäer, samlingar

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: premiärlöjtnant Väinö Meri och Anna f. Sallinen

utredningsarbete för befolkningsräkningen 1951-1951, redaktionsmedlem i förlaget Otavas Mitä-Missä-Milloin 1957-59

studerat historia vid Helsingfors universitet 1949-1956

Nordiska rådets litteraturpris 1973, Finlandspriset 1997

Tycke och smak:

oförglömliga och imponerande konstupplevelser
inom litteratur: Gogol , Brechts lyrik, Villon, Lorca
inom bildkonst: Cezanne, Lucas Cranach den äldre, Velazquez
inom film: Bunuel, John Ford, Eisenstein, Tarkovski , Truffaut
en fiktiv person jag kan identifiera mig med: Svejk
en kär plats: New Orleans
saker och fenomen som irriterar: ansiktslösa institutioner, nationalism, naturalism, materialism

Mera uppgifter om författarens verk

Han som blev Aleksis Kivi (Söderström 1979), övers. Marita Tallqvist ja Jarl Olof Tallqvist

C. G. Mannerheim : marskalken av Finland (Söderström 1989), övers. Ulla Ruusulehto

Under Polstjärnan : Kapitel ur Finlands historia (Otava 1999), övers. Torsten Bergman

Källor och hänvisningar

Kotimaisia sotakirjailijoita. Toim. Kari-Otso Nevaluoma. BTJ, 2001.