feminism

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Feministisk litteratur, litterära verk med kvinnor i ledande roller och där de framställs som självständiga aktörer, inte bara som komplement till manliga gestalter eller som föremål för mäns agerande. Den feministiska litteraturkritik som vuxit fram primärt under perioden sedan 1970-talet ägnade sig till en början åt att återupptäcka och studera verk skrivna av kvinnor där också kvinnors livsvillkor behandlades och där kvinnliga gestalter agerade på egna villkor.
(Nationalencyklopedin)