Högnäs, Kurt

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Sture Riissanen

Födelseort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Titel

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Kurt Högnäs är född 1931 i Jakobstad. Hans lyriska debut inföll mitt i 1950-talet, men inväntade 1970-talet innan det tog fart. I den fjärde samlingen, Italiensk svit (1979), sker ett definitivt genombrott också för den prosalyriska form som Kurt Högnäs i olika variationer odlat sedan dess. I Svenskfinland hittar han knappast sin överman i denna krävande gren. Observationerna kring livets skörhet och de uddiga kulturkritiska inpassen låter en gärna associera till antikens klassiker. Tonens auktoritet och den sensibla klarsynen gör det också, medan diktens känsliga naturbilder knyter an till en mer närliggande tradition.

Det geografiska – och topografiska – österbottniska landskapet har alltid betytt mycket för Kurt Högnäs, men också resor, inte minst till Medelhavsområdet. Nutida lyrikläsare kan gärna påminnas om att Högnäs under 1970-talet översatte dikter av den sicilianske poeten och maffiamotståndaren Danilo Dolci, och också annars bidrog till att göra hans verk känt i Finland. Språk blev också mer konkret ett levebröd för Kurt Högnäs, han har arbetat som språklärare vid olika läroinrättningar, bl.a. vid samlyceet i Kristinestad, där han fortfarande är bosatt.

Staden och havet är de dominerande motivkretsarna i de senaste diktsamlingarna. Det kan vara hemstaden, men likaväl, som i den nyaste samlingen Och havet lyste, städer i Mexico eller på Cypern. Havet är inte bara den stora sammanbindaren, det fungerar också som en universell reflektionsyta, som får allt att framstå tydligare – eller att lysa.

Läscentrum

---

Kurt Högnäs är född i Jakobstad 1931. Efter studentexamen 1950 i Gamlakarleby blev han filosofiekandidat år 1955 och filosofielicentiat 1960. Högnäs arbetade som språklärare i Jakobstads svenska samlyceum, äldre lektor vid Björneborgs svenska samskola, och vid Kristinestads samlyceum.

Högnäs har belönats av bl.a. Svenska litteratursällskapet åren 1983 och 1995 samt mottagit stipendium av Svenska Akademien år 1988. /Källa: Söderströms förlag

Mera uppgifter om författarens verk

I antologier:

Finlandssvenska lyrikboken (m.fl.författare) (Söderströms, 1967)

Danilo Dolci i kamp för en bättre värld (m.fl. författare) (Dolci-förbundet, 1975) - essäer

+21, Österbottnisk prosa (m.fl. författare) (Svenska Österbottens litteraturförening, 1975)

Österbottnisk dikt /Runo Pohjanmaalla (m.fl. författare) (Pohjanmaan kirjailijat ry /Svenska Österbottens litteraturförening, 1977)

PS. = Poesi och prosa från Sydösterbotten (m.fl. författare) (Sydösterbottniska skrivargruppen, 1979)

Modern finlandssvensk lyrik (m.fl. författare) (Söderströms, 1986)

Växa ur mörker. Texter av sex österbottniska författare (m.fl. författare) (Landskapsföreningen Folkhälsan i Österbotten, 1988)

Runon vuoksi / Diktens flod (m.fl. författare) (Konstkommissionen i Vasa län, 1997)

Källor och hänvisningar

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Finlands svenska litteraturhistoria II (Svenska litteratursällskapet, 2000)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)