Andrén, Erik

Laddning av bildfilen

Photograph information

Bild: Söderströms förlag

Födelseort

Död

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

"Timmerman som efter sjukpensionering ägnade sig åt sitt författarskap. Utgav både skönlitterära och dokumentära prosaverk, ofta med självbiografisk förankring i krigstida upplevelser. Den episka österbottenskildringen Byn blev tv-serie 1980 (då med titeln Landet vi ärvde). Skrev artiklar och kåserier för Vasabladet."

Källa: Svenskösterbottniska författare (www.svof.fi/forfattare)

Mera uppgifter om författarens verk

Faktaböcker: Ur tystnaden (1989), Var är din broder? (1983)

Källor och hänvisningar

Bäckström, Sonja: Erik Andrén (Åbo Akademi, 1983)

Suomen kirjailijat / Finlands författare 1945–1980 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985)

Uppslagsverket Finland 1 (Schildts, 2003) Vem och vad 86 (Schildts, 1985)

Finlands svenska litteraturhistoria. Del 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)