Finska Litteratursällskapet

Beskrivning

Finska Litteratursällskapet, SKS

SKS är en internationell forskningsinstitution, en nationell minnesorganisation och en riksomfattande kulturinrättning.

SKS omfattar:
Folkminnesarkivet
Litteraturarkivet
Biblioteket med sin speciella inriktning på forskning i litteratur och olika kulturer
Publikationsavdelningen
FILI – Informationscentralen för Finlands litteratur
Forskningsavdelningen
och Förvaltnings- och ekonomiavdelningen.

Sällskapets centrala funktioner knyter an till forskning i folktradition, språk och litteratur och syftar till att främja kännedomen om dem.

Finska Litteratursällskapet är grundat 1831. Det finska ordet kirjallisuus för litteratur i Sällskapets finska namn skapades av Elias Lönnrot.