Nils Ferlin-priset

Beskrivning

Nils Ferlin-Sällskapet grundades 1962, ett år efter Nils Ferlins bortgång, av några av hans vänner. Initiativtagare till Nils-Ferlin-sällskapets bildande var Carl-Emil Englund och Ingegerd Granlund. Syftet med sällskapet var att instifta en stipendiefond till "värdiga svenskspråkiga lyriker". Det första Ferlin-stipendiet, som senare bytte namn till Ferlinpriset, delades ut 1963. Från och med 1980 delar Nils Ferlin-Sällskapet också årligen ut ett trubadurpris.

Medlemstidningen "Poste Restante" utkommer sedan 1968 med två nummer/år och behandlar artiklar om Ferlin och presenterar pristagarna.
http://user.tninet.se/~jll006w/nfindex.htm

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår