Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Stormbom, Nils-Börje

Laddning av bildfilen
Alternativt namn
Stormbom, N.-B.
Född
Födelseort
Hemort eller -orter
Död
Dödsort
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
diktsamlingar
Typ
faktaböcker
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Övriga verk (som översättare)
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Titel
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Titel
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Titel
Typ
del av fysiskt verk
Titel
Typ
fysiskt verk
Biografiska uppgifter
Stormbom, Yngve Nils-Börje (f. 26/9 1925 Vasa), journalist och författare, socionom 1954. S. var 1947-51 redaktör vid Vasabladet och 1951-64 kulturredaktör vid Hufvudstadsbladet; han lämnade Hbl efter en konflikt med tidningsledningen. Efter ett mellanspel som Vbl:s korrespondent i Hfrs 1964-66 blev S. chef för Rundradions långsiktsplan 1966-71 och generalsekreterare för Nordvisionen 1971-75. Hans journalistiska och kulturpolitiska insats är betydande, inte minst rollen som brobyggare mellan svensk och finsk kultur i Finland. Viktig är också hans översättargärning som omfattar ett hundratal finska verk i svensk tolkning, från Joel Lehtonens Putkinotko till Urho Kekkonens memoarer.

S. översatte Väinö Linnas Okänd soldat och den så kallade torpartrilogin och skrev också den inträngande biografin Väinö Linnan tie (1963; sv. övers. 1964). I hans författarskap ingår även flera senmodernistiska diktsamlingar, bl.a. In memoriam (1953), och essäsamlingen Pejlingar (1973), som ger prov på femton års kulturjournalistik. Han har skrivit en tvådelad biografi över Vasabladets ägare Edvin Sundquist (1988, 1999) och sammanställt en rad antologier. S. har innehaft ledande poster inom många kulturorganisationer. Han var ordförande för Lilla teaterns styrelse 1967-79 och chefredaktör för tidskriften Nya Argus 1966-74. Erhöll professors titel 1978. (Gustaf Widén) /Källa: Uppslagsverket Finland
Mera uppgifter om författarens verk
Wasa Teater. En översikt (1951) - historik
Väinö Linna, kirjailijan tie (WSOY, 1963) /
Väinö Linna (Schildt, 1964) - biografi
Pejlingar (Söderströms, 1973) - essäer
Vasa front- och krigsveteranförening (1987) - historik
Vasa krigsveterandistrikt (1988) - historik
Edvin Sundquist – tidningsman. Del 1 (Scriptum, 1988)
Väinö Linna, kirjailijan tie ja teokset (WSOY, 1992) - biografi
Edvin Sundquist – tidningsman. Del 2 (Vasabladet, 1999)
Källor och hänvisningar
Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)
Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)
Laitinen, Kai: Finlands litteratur (Söderströms, 1988)
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur (Schildts, 1984)
Vem och Vad (Schildts, 2004)