Deutscher Jugendliteraturpreis

Beskrivning

Deutscher Jugendbuchpreis (1956-1980). Deutscher Jugendliteraturpreis (1981-)

Instiftades 1956 av Bundesinnenministerium (idag Bundesministerium für Jugend, Familie, und Gesundheit). För urval och administration av juryarbetet etc svarar den tyska sektionen av IBBY (International Board on Books for Young people). Sedan 1967 är priset uppdelat i fyra kategorier: barnbok, ungdomsbok, bilderbok och faktabok. Priserna tilldelas de främsta titlarna inom respektive kategori, publicerade föregående år av tyskspråkiga författare. Översättningar kan också komma i fråga om originalet inte är äldre än fem år. Penningsumma är 8000 Euro.

Se även information hos Arbeitskreis für Jugendliteratur e.V.: http://www.jugendliteratur.org/deutscher_jugendliteratur-2.html

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår