grekiska antiken

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Den grekiska antikens litteratur avser den grekiska litteratur som är skriven på klassisk grekiska under den grekiska antiken, det vill säga från Homeros till medeltiden. Litteraturen från antikens Grekland är en central del av den klassiska litteraturen, och har fått mycket stor betydelse för utbildandet av den västerländska kulturen. I litteraturens historia följs den grekiska antikens litteratur av medeltidens litteratur (Västeuropa) och av bysantinsk litteratur (den grekiska).

Till den grekiska litteraturen från antiken hör epos som Homeros Iliaden och Odysséen, det antika grekiska dramat, lyrik och körlyrik, samt filosofiska och vetenskapliga skrifter. Influenserna till litteraturen kom från hettiterna och Orienten. Grekerna själva spred deras särartade litteratur och kultur under hellenismen, och framför allt den romerska antikens litteratur var dess direkta arvtagare. Studier i den grekiska antikens litteratur är en huvudkomponent i nutida klassiska studier.