Pinter, Harold

Födelseort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

samlingsverk

Typ

pjäser, samlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

pjäser, samlingar

Typ

pjäser

Biografiska uppgifter

"som i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum"

/Svenska akademiens nobelprismotivering