absurdism

Typ

skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Beskrivning

Absurdism, sammanfattande benämning på en strömning inom litteraturen, främst dramatiken, och teatern efter andra världskriget. Absurdismens författare försöker gestalta tillvarons meningslöshet. Utmärkande drag är frånvaron av följdriktighet och sammanhang i handling och dialog.