Jungersten, Sara

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Marica Öst / Schildts & Söderströms

Född

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Sara Jungersten är uppvuxen i Kronoby. Hon har studerat pedagogik, utvecklingspsykologi och journalistik. Hon har också gått skrivarkursen Litterärt skapande vid Åbo Akademi. Idag bor hon I Vasa där hon kombinerar rollen som frilansjournalist med hemmamammans.