Gordimer, Nadine

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Den sydafrikanska författaren Nadine Gordimer föddes 1923 i Springs i Transvaals gruvdistrikt. Vid elva års ålder fick hon avbryta skolgången i klosterskolan i Springs på grund av ett misstänkt hjärtfel. Hon undervisades därför av privatlärare i hemmet. Efter ett år avbröt hon studierna vid universitetet i Witwatersrand. Nadine Gordimer avled i juli 2014 vid 90 års ålder.

Debuten skedde med novellsamlingen Face to Face, 1949. I romanerna från 50- och 60-talen skildras olika aspekter av livet under apartheid och hur raslagarna griper in och förändrar den enskildes liv. Denna växelverkan mellan det offentliga och det privata är ett återkommande tema i hennes författarskap.

Nadine Gordimers klarsynthet kan ibland tyckas brutal, hennes prosa kyligt exakt, men där saknas varken stråk av värme eller känslighet. Nadine Gordimer tilldelades Nobelpriset i litteratur 1991. 2003 blev hon belönad med det prestigefyllda priset Mary McCarthy Award.

(Albert Bonniers Förlag)


- - -


"som genom storartad episk diktning har - med Alfred Nobels ord - gjort mänskligheten den största nytta"

/Svenska akademiens nobelprismotivering