Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Kihlman, Christer

Laddning av bildfilen
Photograph information
© Magnus Weckström / Schildts & Söderströms
Födelseort
Hemort eller -orter
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
romaner
Titel
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
dikter
Typ
romaner
Typ
essäer, samlingar
Typ
noveller
Typ
pjäser
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
dikter
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Övriga verk (som översättare)
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Biografiska uppgifter
Christer Kihlman blev en av de färgstarkaste och mest framgångsrika bland de författare och opinionsbildare som gav 1960- och 70-talens kulturklimat en prägel av uppbrott och omvärdering. Romanerna Se upp Salige! (1960), Den blå modern (1963) och Dyre prins (1975) samt essäboken Människan som skalv (1971) utmanade erotiska och politiska tabun. Genom att med konstnärlig kraft ta upp sociala orättvisor och oförskräckt skildra motiv som homosexualitet, alkoholism och familjetragedier har Kihlman provocerat till debatt och ökat förståelsen för den subjektiva verkligheten bakom de sociala fasaderna. Alla Kihlmans prosaverk har getts ut även i Sverige samt översatts till finska.


(BLF)

- - -

Bosatt i Diktarhemmet i Borgå sedan 1993
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet