Kihlman, Christer

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Magnus Weckström / Schildts & Söderströms

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

essäer, samlingar

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Christer Kihlman blev en av de färgstarkaste och mest framgångsrika bland de författare och opinionsbildare som gav 1960- och 70-talens kulturklimat en prägel av uppbrott och omvärdering. Romanerna Se upp Salige! (1960), Den blå modern (1963) och Dyre prins (1975) samt essäboken Människan som skalv (1971) utmanade erotiska och politiska tabun. Genom att med konstnärlig kraft ta upp sociala orättvisor och oförskräckt skildra motiv som homosexualitet, alkoholism och familjetragedier har Kihlman provocerat till debatt och ökat förståelsen för den subjektiva verkligheten bakom de sociala fasaderna. Alla Kihlmans prosaverk har getts ut även i Sverige samt översatts till finska.


(BLF)

- - -

Bosatt i Diktarhemmet i Borgå sedan 1993
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet