Diktonius, Elmer

Laddning av bildfilen

Photograph information

Bild: Svenska litteratursällskapet i Finland rf.
Elmer Diktonius, författare, ca 1918. (SLSA844)

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

novellsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Elmer Diktonius är en av de ledande gestalterna inom den finlandssvenska litterära modernismen. Han skrev dikt och prosa, aforismer och essäer, och översatte såväl finska klassiker till svenska som modern svensk litteratur till finska. Som litteraturkritiker på Arbetarbladet och medhjälpare i svenska tidningar följde han under flera decennier noggrant med det litterära livet i både Finland och Sverige och var sålunda en betydande kulturförmedlare mellan respektive språkområde. Därtill skapade han sig en intensiv, om än kort karriär som modern tonsättare.

(BLF)
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet