Olsson, Hagar

Laddning av bildfilen

Photograph information

Hagar Olsson. Ateljé Sigurd Rasmussen. SLS.

Födelseort

Studieort eller -orter

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

essäer, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

pjäser

Titel

Typ

pjäser

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

pjäser, samlingar

Typ

samlingsverk

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Övriga verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk