Tuominen, Mirjam

Laddning av bildfilen

Photograph information

Källa: bakpärm av Tvekan (Söderström, Finlandssvenskt bibliotek, 1961).

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

essäer, samlingar

Typ

dikter

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Titel

Typ

essäer, samlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Övriga verk (som illustratör)

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Tuominen, Mirjam Irene (f. 19/4 1913 Kajana, d. 31/7 1967 Hfrs), författare, fil.mag. 1935. T. verkade som litteraturkritiker vid ett antal finlandssvenska tidningar. Hennes författardebut ägde rum 1938 med novellsamlingen Tidig tvekan, som följdes av fyra andra psykologiskt djuplodande novellböcker, bl.a. Kris (1946). Betraktelseboken Besk brygd (1947), unik i finlandssvensk litteratur med sin pejling av temat bödel — offer i relief mot det nazistiska skräckväldet, inledde ett nytt skede i T:s författarskap, som fortsatte med två essäsamlingar, utgivna, 1949 och 1952. Hon övergick slutligen till lyriken, som i hennes produktion är företrädd bl.a. genom samlingen I tunga hängen mognar bären (1958), men nådde aldrig särskilt högt inom detta litteraturfack, ett omdöme som även getts om hennes insats som översättare. Den sjukliga och isolerade T., som med tiden blev alltmer uppfylld av en redan i debutboken skönjbar religiositet, konverterade mot slutet av sitt liv till katolicismen. Hennes litterära rykte vilar framför allt på hennes sensibelt tecknade novellistiska själsporträtt.

Källa: Nykarlebyvyer

Mera uppgifter om författarens verk

Tuominen, Mirjam: Hölderlin : en inre biografi. Helsingfors : Söderström, 1960.
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet