Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Tuominen, Mirjam

Laddning av bildfilen
Photograph information
Källa: bakpärm av Tvekan (Söderström, Finlandssvenskt bibliotek, 1961).
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Dödsort
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
essäer, samlingar
Typ
dikter
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
samlingsverk
Titel
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
dikter
Titel
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
samlingsverk
Typ
noveller
Titel
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
samlingsverk
Typ
samlingsverk
Typ
samlingsverk
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
dikter
Titel
Typ
noveller
Typ
dikter
Titel
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
samlingsverk
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
dikter
Titel
Typ
essäer, samlingar
Titel
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
novellsamlingar
Typ
dikter
Typ
dikter
Typ
dikter
Titel
Typ
novellsamlingar
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
diktsamlingar
Typ
dikter
Titel
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
dikter
Typ
noveller
Övriga verk (som illustratör)
Övriga verk (som översättare)
Typ
fysiskt verk
Biografiska uppgifter
Tuominen, Mirjam Irene (f. 19/4 1913 Kajana, d. 31/7 1967 Hfrs), författare, fil.mag. 1935. T. verkade som litteraturkritiker vid ett antal finlandssvenska tidningar. Hennes författardebut ägde rum 1938 med novellsamlingen Tidig tvekan, som följdes av fyra andra psykologiskt djuplodande novellböcker, bl.a. Kris (1946). Betraktelseboken Besk brygd (1947), unik i finlandssvensk litteratur med sin pejling av temat bödel — offer i relief mot det nazistiska skräckväldet, inledde ett nytt skede i T:s författarskap, som fortsatte med två essäsamlingar, utgivna, 1949 och 1952. Hon övergick slutligen till lyriken, som i hennes produktion är företrädd bl.a. genom samlingen I tunga hängen mognar bären (1958), men nådde aldrig särskilt högt inom detta litteraturfack, ett omdöme som även getts om hennes insats som översättare. Den sjukliga och isolerade T., som med tiden blev alltmer uppfylld av en redan i debutboken skönjbar religiositet, konverterade mot slutet av sitt liv till katolicismen. Hennes litterära rykte vilar framför allt på hennes sensibelt tecknade novellistiska själsporträtt.

Källa: Nykarlebyvyer
Mera uppgifter om författarens verk
Tuominen, Mirjam: Hölderlin : en inre biografi. Helsingfors : Söderström, 1960.
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet